Zgoda i klauzula informacyjna na przesyłanie newslettera

Niniejszym wyrażam zgodę na:

 • przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail przez Firma Szkoleniowa Edyta Racławska, Mędrzechów 109, 33-221 Mędrzechów

w celu otrzymywania newslettera;

 • przesyłanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji, w tym informacji handlowych (na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Niniejszym oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera jest Firma Szkoleniowa Edyta Racławska, Mędrzechów 109, 33-221 Mędrzechów, tel. 500 500 706, e-mai: kontakt@edytaraclawska.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wysyłki newslettera.  
 3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, bym mógł otrzymywać newsletter.
 4. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO).
 5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres mojej subskrypcji newslettera konta Edyta Racławska za pomocą aplikacji Messenger.

Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.

 1. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych
 2. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 3. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Ostatnia aktualizacja dnia 20.05.2020 roku

Skontaktuj się ze mną!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, albo chciałabyś podjąć ze mną współpracę zadzwoń do mnie na numer: +48 500 550 706 lub napisz wiadomość używając poniższego formularza.

14 + 1 =